Dudak derisinde karsinoma in situ

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : D04.0

D04.0 kodlu Dudak derisinde karsinoma in situ hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Kocaeli ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Dudak derisinde karsinoma in situ hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   ?iddetli kombine immün yetmezlik [SCID], dü?ük T-ve B-hücre say?s?yla birlikte
-   Sarkoidoz
-   Kronik tiroidit, geçici tirotoksikozlu
-   Anemi, di?er
-   Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazm?, di?er
-   Boy k?sal???, ba?ka yerde s?n?flanmam??
-   Glikozaminoglikan metabolizmas?n?n di?er bozukluklar?
-   Sindirim organlar?nda karsinoma in situ, di?er, tan?mlanm??
-   Mezotelyal doku benign neoplazm?, tan?mlanmam??
-   Kad?n genital organ?n?n belirsiz veya bilinmeyen davran??l? neoplazm?, tan?mlanmam??SAYFAMIZI BEĞENİN, SÜRPRİZLERDEN YARARLANIN