Nevüs, neoplastik olmayan

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : I78.1

I78.1 kodlu Nevüs, neoplastik olmayan hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Ankara ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Nevüs, neoplastik olmayan hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Oddi sfinkter spazm?
-   Kronik solunum yetmezli?i
-   Lumbosakral pleksus bozukluklar?
-   Radyodermatit
-   Safra kesesinin di?er tan?mlanm?? hastal?klar?
-   Primer kas bozukluklar?, di?er
-   Kar???k obsesyonal dü?ünceler ve eylemler
-   Emboli ve tromboz, tan?mlanmam?? venlerin
-   ?izoafektif bozukluklar
-   Kalbin di?er bozukluklar?, ba?ka yerde s?n?flanm?? bakteriyel hastal?klardaSAYFAMIZI BEĞENİN, SÜRPRİZLERDEN YARARLANIN