Nevüs, neoplastik olmayan

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : I78.1

I78.1 kodlu Nevüs, neoplastik olmayan hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Ankara ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Nevüs, neoplastik olmayan hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı
-   Aşırı uyuma bozuklukları [hipersomnialar]
-   Şizoafektif bozukluk, manik tip
-   Akut lenfadenit, tanımlanmamış
-   İleti tipi ve sensorinöral işitme kaybı
-   Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†)
-   Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer
-   Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
-   Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
-   Uçucu çözücü kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu