Nevüs, neoplastik olmayan

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : I78.1

I78.1 kodlu Nevüs, neoplastik olmayan hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Ankara ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Nevüs, neoplastik olmayan hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Variköz venler, diğer yerlerin
-   Pinnanın enfektif olmayan bozuklukları
-   Hafif depresif nöbet
-   Pemfigus
-   Mental ve davranışsal bozukluklar puerperium ile ilişkili olan,
-   İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış
-   Östaki tüpü tıkanıklığı
-   Otitis media başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
-   Koroidal dejenerasyon
-   Panlobüler amfizem