Nevüs, neoplastik olmayan

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : I78.1

I78.1 kodlu Nevüs, neoplastik olmayan hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Ankara ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Nevüs, neoplastik olmayan hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Ekzoftalmik durumlar
-   Dola??m sisteminin giri?im sonras? bozukluklar?, ba?ka yerde s?n?flanmam??
-   ?leti tipi i?itme kayb?, bilateral
-   Mekanik strabismus
-   Derinin ve derialt? dokunun di?er lokal enfeksiyonlar?
-   Nazal polip, tan?mlanmam??
-   Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna ba?l?
-   Kolon anjiodisplazisi
-   Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan
-   Nonsüpüratif Otitis media, tan?mlanmam??SAYFAMIZI BEĞENİN, SÜRPRİZLERDEN YARARLANIN