Nevüs, neoplastik olmayan

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : I78.1

I78.1 kodlu Nevüs, neoplastik olmayan hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Ankara ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Nevüs, neoplastik olmayan hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Testiküler hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen
-   Tik bozuklukları, diğer
-   Akut lenfadenit
-   Aortik kapak stenozu
-   Hafif zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan
-   Kulak zarı perforasyonu
-   Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
-   Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı akut zehirlenme
-   Amfizem, diğer
-   Endokrin ve metabolik bozukluklar girişim sonrası gelişen, tanımlanmamış