Kserosis kütis

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : L85.3

L85.3 kodlu Kserosis kütis hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Manisa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Kserosis kütis hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Üretral bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
-   Ankiste hidrosel
-   CR(E)ST sendromu
-   Kronik pyelonefrit, obstrüktif olmayan reflü ile birlikte
-   Genitoüriner sistemde müdahale sonrası gelişen diğer bozukluklar
-   Meningokokal artrit (A39.8†)
-   Osteoliz
-   Habituel abortus
-   Sekonder osteonekroz, diğer
-   Spondiloz, diğer radikulopati ile