Kserosis kütis

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : L85.3

L85.3 kodlu Kserosis kütis hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Manisa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Kserosis kütis hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Anormal uterus ve vajina kanaması, tanımlanmamış
-   Omuzun darbe sendromu
-   Ovaryumun folliküler kisti
-   Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
-   Felty sendromu
-   Ovaryum ve fallopian tüpün kazanılmış atrofisi
-   Posttravmatik koksartroz, diğer
-   Tekrarlayan ve inatçı hematüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
-   Vertebra füzyonu, diğer
-   Metatarsalji