Kserosis kütis

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : L85.3

L85.3 kodlu Kserosis kütis hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Manisa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Kserosis kütis hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Renal tübülo-interstisyel hastal?k, tan?mlanmam??
-   Kad?nda pelvisin enflamatuar bozukluklar?, ba?ka yerde s?n?flanm??
-   Ektopik gebelik, tan?mlanmam??
-   Hemofilik artropati (D66-D68†)
-   Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tan?mlanmam??
-   Alt üriner sistem ta??
-   ?ntervertebral disk bozukluklar?, di?er
-   Poliartroz, di?er
-   Kollabe vertebra, ba?ka yerde s?n?flanm?? hastal?klarda
-   Radial stiloid tenosinovit [de Quervain]SAYFAMIZI BEĞENİN, SÜRPRİZLERDEN YARARLANIN