Kserosis kütis

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : L85.3

L85.3 kodlu Kserosis kütis hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Manisa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Kserosis kütis hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Erişkin osteomalazisi, diğer
-   Testis torsiyonu
-   Epifizial durma
-   Vertebral sublüksasyon diğer, rekürren
-   Alt üriner sistem taşı, tanımlanmamış
-   Disparoniya
-   Nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
-   İdiopatik skolyoz, diğer
-   Sinovya ve tendonun spontan rüptürü
-   Spondilopatiler diğer, tanımlanmamış