Kserosis kütis

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : L85.3

L85.3 kodlu Kserosis kütis hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Manisa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Kserosis kütis hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
-   Nefropati, diğer ilaç, tıbbi ve biyolojik maddelere bağlı
-   Postmenapozal osteoporoz
-   Kronik nefritik sendrom, diğer
-   Juvenil artrit, ülseratif kolitte (K51.-†)
-   Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, tüberküloza bağlı (A18.1†)
-   Miyozitis ossifikans, travmatik
-   Psoriatik spondilit (L40.5†)
-   İzole proteinüri, diğer
-   Primer gonartroz, diğer