Kserosis kütis

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : L85.3

L85.3 kodlu Kserosis kütis hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Manisa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Kserosis kütis hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Penis ülseri
-   Küçük böbrek, nedeni bilinmeyen
-   İntervertebral foraminanın osseöz ve sublüksasyon stenozu
-   Memenin hipertrofisi
-   Prostatın diğer bozuklukları
-   Piyojenik artrit, ajanın belirlenmediği
-   Fasiit, başka yerde sınıflanmamış
-   Piyojenik granülom
-   Renal tübülo-interstisyel hastalık, tanımlanmamış
-   Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış