Laringosel

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : Q31.3

Q31.3 kodlu Laringosel hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Diyarbakır ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Laringosel hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Konjenital perfore nazal septum
-   Tek spontan doğum, tanımlanmamış
-   Yenidoğanın serebral irritabilitesi
-   Papirasöz fetüs
-   Spontan düşük, inkomplet, embolizm ile komplike
-   Üçüncü dönem hemoraji
-   İkinci ikiz, üçüz vd. gecikmiş doğumu
-   Göz kapağının diğer konjenital malformasyonları
-   Anüler pankreas
-   Doğum yaralanmasına bağlı diğer kafa içi laserasyon ve hemorajiler