Hepatomegali, ba?ka yerde s?n?flanmam??

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : R16.0

R16.0 kodlu Hepatomegali, ba?ka yerde s?n?flanmam?? hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Bursa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Hepatomegali, ba?ka yerde s?n?flanmam?? hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Mesleki titre?ime maruz kalma
-   A??z kurulu?u, tan?mlanmam??
-   Ba??rsak bypass ve anastomoz durumu
-   Kafa içi yer i?gal eden lezyon
-   Elin di?er ve tan?mlanmam?? k?s?mlar?n?n burkulma ve gerilmesi
-   Ate?li silah ate?iyle sald?r?
-   Kanda ba??ml?l?k potansiyelli di?er ilaçlar?n bulunmas?
-   Tibia üst uç k?r???
-   Trafik kazas?nda di?er ve tan?mlanmam?? motorlu araçlarla çarp??mada yolcunun
-   Bald?r düzeyinde birden fazla sinir yaralanmas?SAYFAMIZI BEĞENİN, SÜRPRİZLERDEN YARARLANIN