Toraks kontüzyonu

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : S20.2

S20.2 kodlu Toraks kontüzyonu hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Bursa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Toraks kontüzyonu hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Lamellar iktiyozis
-   Yabancı cisimle birlikte olmayan veya olan penetran orbita yaralanması
-   Emosyonel duruma ait diğer semptom ve belirtiler
-   Bir ayak ve diğer bacak [herhangi bir seviyede, ayak hariç] travmatik amputasyonu
-   Tuzlu ve ozmotik laksatifler ile zehirlenme
-   Birden fazla vücut bölgesi sinirlerinin yaralanmaları
-   Epidermolizis bülloza distrofika
-   Parenteral anasteziklerin sebep olduğu ters etkiler
-   Sistemik kullanılmış, antifungal antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler
-   Tifo-paratifo ile birlikte difteri-tetanoz-boğmacaya [DTP+TAB]karşı bağışıklama ihtiyacı