Toraks kontüzyonu

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : S20.2

S20.2 kodlu Toraks kontüzyonu hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Bursa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Toraks kontüzyonu hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Gemi güvertesinde kaza, boğulma ve su altında kalmanın olmadığı
-   Poliomyelite karşı bağışıklama ihtiyacı
-   Ön kolun yüzeysel yaralanması
-   Koma, tanımlanmamış
-   Sternoklavikuler eklem çıkığı
-   Alt ekstremitenin tanımlanmamış kan damarı yaralanması, düzey tanımlanmamış
-   Deprem kurbanı
-   Neoplazm için özel tarama muayenesi, tanımlanmamış
-   Alt ekstremite(ler)in diğer redüksiyon defektleri
-   Solukluk