Toraks kontüzyonu

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : S20.2

S20.2 kodlu Toraks kontüzyonu hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Bursa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Toraks kontüzyonu hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   Başın yüzeysel donuğu
-   Trizomiler ve otozomal parsiyel trizomiler diğer, tanımlanmış
-   Muskülokütanöz sinir yaralanması
-   Teşhis ajanları ile zehirlenme
-   Talus kırığı
-   Damar greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
-   Omuz ve üst kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları
-   Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
-   Alkol kötüye kullanımı aile öyküsü
-   Yüksek basınçlı sıvılarının etkileri