Toraks kontüzyonu

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : S20.2

S20.2 kodlu Toraks kontüzyonu hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Bursa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Toraks kontüzyonu hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   El bileği ve elin birinci derece korozyonlar
-   Bakteriyel hastalıklar için diğer özel tarama muayenesi
-   Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi
-   Anoreksiya
-   Baş ve boynun kısmi kazanılmış yokluğu
-   Duman, yangın ve aleve maruz kalma diğer, tanımlanmış
-   Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışma sonunda
-   Yapay açıklıkların tanımlanmamış bakımı
-   Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma
-   Göz kapağı ve göz çevresi diğer yüzeysel yaralanmaları