Toraks kontüzyonu

İletişim Bilgileri aşağıdadır


Hastalık Kategori Kodu : S20.2

S20.2 kodlu Toraks kontüzyonu hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilerle birlikte, Bursa ilinde bulunan hastane rehberi ,önemli numaralar listesi, önemli telefonları bulabilirsiniz.Toraks kontüzyonu hastalığına ait İletişim Bilgileri yukarıdadır. Bu bilgiler Kamuya açık internet sitelerinden alınmış ve bilgi paylaşımına destek olmak amacıyla yayımlanmıştır.


Diğer Hastalık Bilgileri
-   İkinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış
-   Oküler protez cihazları, implantlar ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
-   Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk
-   Ayak plantar arter yaralanması
-   Bağışıklama sonrası diğer komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış
-   Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel tarım aracının yolcusu
-   Diz (anterior) (posterior) çapraz ligament burkulma ve gerilmesi
-   Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
-   Boynun diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması
-   Kalça kontüzyonu